Nyomtat Elküld Olvasási nézet

RÓLUNK ÍRTÁK

Fotó: Visszhang Fesztivál résztvevőinek egy csoportja a Gólyafészek Fogadóban (Aszófő, Tihanyi fsz.)

www.pontesalapitvany.hu - ÉL AZ ÚJ HONLAP!!!

Magyar Nemzet 2004. szeptember 17.
Megyeri Dávid írása

HA MAJD A "HIDAK" FELÉPÜLNEK...

Alc.: A Pontes Alapítvány szerint gátat vetni a közéleti szerepvállalásról lebeszélő törekvéseknek

Nagy általánosságban mindig sok előremutató terv születik a fiatalabb generációk támogatására, versenyképességének növelésére, ám amikor a konkrétumokra, a megvalósításra kerül a sor, rendszerint kiderül, hogy kevés rá a fedezet vagy éppen a nagyívű elképzelések csak a szlogenek szintjén állják meg a helyüket. Az idén alapított Pontes Alapítvány ebből az ördögi körből kíván kilépni és olyan gyakorlati útmutatókkal, információkkal szeretné ellátni az ifjúságot, amellyel a fiatalok nemcsak saját érdekérvényesítő képességüket tudják kiteljesíteni, hanem lakóhelyük, tágabb környezetük szebbé, jobbá tételéhez is aktívan tudnak hozzájárulni. Fábry Szabolcs, a közhasznú alapítvány kuratóriumi elnöke úgy tartja: a magyar demokrácia jövője is múlik azon, hogy az állam fel tudja-e használni ezeket a kiaknázatlan energiákat. Mint a névválasztást firtató kérdésünkre hangsúlyozta, a Pontes (latinul: hidak) elnevezés valóban nem véletlen, hiszen a fiatalok helyzetbe juttatását nem öncélként kezelik, éppen ellenkezőleg: programjaikon keresztül a magyar társadalom egésze felé való nyitást kívánják erősíteni.

A "civilben- iskolaigazgató Fábry arra is felhívja a figyelmet, hogy az Európai Unió ifjúságpolitikai Fehér Könyvének direktíváit Magyarország mintha nem tekintenék mérvadónak, holott az egyértelműen előírja a fiatalok döntési helyzetbe való juttatását, az ifjúság részvételét a társadalmi döntéshozatalban. Márpedig az ifjúság három terepen tud a leghatékonyabban a szűkebb és tágabb közösség hasznára válni, így a környezetvédelem, a gyermekekkel való foglalkozás és a szociális munka területén, de ezeket a lehetőségeket korántsem használja ki sem a kormányzat, sem az önkormányzatok.

S hogy mivel foglalkozik konkrétan a Pontes Alapítvány? Képzéseket, tréningeket, konferenciákat szerveznek, s értékorientált rendezvények tartásához nyújtanak segítséget. Természetesen nem hiányzik profiljukból a pályázati tanácsadás sem, mivel úgy látják, az Európai uniós és más pályázatok hírei sokszor nem jutnak el az érdekeltekhez, vagy ha igen, nem mindenütt kapnak segítséget a színvonalas pályázati anyag elkészítéséhez. Fábry Szabolcs kiemeli, az is újszerű lehet alapítványukban, hogy a történelmi egyházak, a kistelepülések és a civil szervezetek ifjúsági munkáját nemcsak támogatni, de koordinálni is szeretnék. Az a felismerés vezette őket, hogy igazában nincs olyan intézmény, alapítvány, civil szervezet, amely tudatosan fölvállalná a keresztény fiatalok közéletben való eligazodását.

Első nagyobb rendezvényük sem maradt visszhangtalan, s nem csak azért, mert Visszhang Fesztivál volt a címe. Az augusztus végén tartott, Ifjúság 2000-2006 pályázati programból finanszírozott ifjúsági szemináriumra nemcsak Erdélyből, de még Hollandiából és Olaszországból is érkeztek főiskolások, egyetemisták, és valódi diskurzus alakult ki előadók és a résztvevők között. Balog Zoltán református lelkész azt fejtegette, hogy a keresztény fiataloknak nem szabad belemenni abba a "visszagettósítási- folyamatba, amelynek keretében a plébániák falai közé terelnék vissza az ifjúság tennivágyását. Megragadta a hallgatóságot Navracsics Tibor előadása is, amelyben a politológus felhívta a figyelmet: a politika részéről érkezhetnek olyan szirénhangok is, hogy az embereknek úgymond "szakértőkre- kell bízniuk a közélet dolgait. Fábry Szabolcs mindehhez hozzáfűzte: ha nem tudunk gátat vetni a fiatalokat a közéleti szerepvállalásról lebeszélő tendenciáknak, úgy a Kádár-rendszerbeli kocsmakritizálás szintjére süllyedhet a társadalom egésze, ahol az emberek nem vesznek részt települések életében, s így a következő generációk nem a szociális munka végzőivé, hanem alanyaivá válhatnak.

Az Európai Uniós példa e tekintetben is irányadó lehet, hiszen Nyugaton az egyházi, települési ifjúsági csoportok átvállalják az államtól a szabadidős tevékenységek, a szociális munka egy részét.

Második nagyobb megmozdulásuk az úgynevezett Falv-Akció most idult Nagyvázsonyban, az alapítvány székhelyén. Értékorientált filmklubot hoztak létre, amelyben a vetítések után közéleti szereplőkkel zajlanak majd beszélgetések többek közt a média szerepvállalásáról. S megmozdultak a kismamák is, vállalták, hogy havonta egy alkalommal rajzfilmeket fognak vetíteni, demonstrálandó, nem csupán a horrorisztikus elemeket tartalmazó, szinte sokkoló mozgóképekkel lehet traktálni a legifjabb korosztályokat. Fábry Szabolcs talán a legfontosabbnak mégis azt tartja, hogy napokon belül egy ösztöndíjat indítanak. Az információ eljuttatásában, szakmai tanácsokban számítanak a Református Közéleti Központra, Ökumenikus Ifjúsági Iroda munkatársaira. Céljaik szerint ezt olyan kistelepülésekről származó egyetemisták, főiskolások nyerhetik el, akik falujukban ifjúsági munkát végeznek, akár egy cserkészcsapatban, akár az egyházközség keretein belül. A Pontes Alapítvány ( honlapjuk címe: http:// pontesalap.parokia.net ) célja az, hogy minél többen kaphassák meg ezt a juttatást, nem pedig az, hogy kevesen több pénzt vehessenek föl. Nem nagy összegről lesz tehát szó, arra azonban mindenképpen elegendő lesz az ösztöndíj, hogy a mobiltelefon, a többszöri utazás és más felmerülő kiadások költségét fedezze.

S hogy miért éppen a kistelepüléseket, falvakat preferálja egy fiatalokból álló és ifjúságot segítő közhasznú alapítvány? Fábry Szabolcs leszögezi, egyáltalán nemcsak azért, mert ők is ilyen környezetből szereztek egy vagy több szakirányú diplomát. A verbális kinyilatkoztatásokon túl ugyanis az utóbbi egy-két évben egyre kevesebb történik a kistelepülések érdekében. Jellemző adalék: az ifjúsági táborozási pályázatot az idén csak interneten keresztül lehetett beadni, így mivel a legtöbb faluban teleház nincsen, s posta is egyre kevesebb helyen működik, eleve kizárta a kormányzat a kistelepülésen élő gyerekek nagy részét a táborozásból. S a szűkülő keret és állami figyelem máshol is érezteti hatását. Idén az ifjúsági tárcától már csak tizennyolc millió forintra lehetett pályázni a régióban a korábbi - akkor sem elégséges - harminckilenc millióval szemben. Pedig a lehetőségek távolról sincsenek kihasználva az ifjúsági szakember szerint. Egész Európában működik az Ifjúság 2000-2006 program, amelyben uniós és költségvetési pénzeket fele-fele arányban lehet igényelni. A polgári kormány alatt az Ifjúsági és Sportminisztérium háttérintézményeként megalapított Mobilitás rögtön kialakította regionális irodáit és és szakértői hátterét. Ezek az uniós célokkal összhangzásban lévő törekvések azonban félő, hogy elsorvadnak a megszorítások következtében.

A Pontes alapítvány mindenesetre bízik abban, hogy többek közt a Nemzeti Civil Alapprogram segítségével megvalósíthatja terveit, ám a lendületet mégis öccse szerepvállalása jelentette. Fábry Balázs amerikai tanulmányai befejezése után független mérnökként, vállalkozóként úgy döntött, megpróbál visszaadni valamit, amit hazájától kapott. A régi, nagykőrösi főiskolai baráti társaság összefogásán túl az ő elhatározása is kellett a sikerhez. Az alapítvány tagjai szerint ugyanis a társadalmi áttörés, a siker csakhamar bekövetkezik, hiszen az államnak törvényszerűen fel kell ismernie: az egyházak, civil szervezetek támogatása azért rentábilis, mert olcsóbban és hatékonyabban látnak el olyan feladatokat, amelyeket a költségvetési szervek csak nagyobb ráfordítással tudnának elvégezni.

(eredeti cikk az mno.hu oldalon, az alfejezet végén található linkre kattintással közvetlen elérés)

Kistelek városának honlapján megjelent írás:
Az IKER 2004. novemberében pályázatot adott be a PONTES Közhasznú Alapítvány a Fiatalok Társadalmi Szerepvállalásáért című ösztöndíj felhívására, melyet olyan keresztény fiatalok támogatására írtak ki, akik felsőfokú, nappali tagozatos tanulmányaik mellett aktívan részt vesznek településük közéletében. Jelen ösztöndíjjal az alapítvány a fiatalok közéleti szerepvállalását kívánja támogatni, a pályázat keretében megnyert összeg utazási, működési és telefonköltségekre fordítható.
Ezen felhívásra az IKER papnövendék tagjának nevében nyújtott be pályázatot, melyet az Alapítvány formailag megfelelőnek, szakmailag támogathatónak talált. A bíráló bizottság döntése alapján az IKER 12.000 Ft egyösszegű támogatást nyert, melyet a közösség az egyházközségi újság, a Kisháló előkészítésének és sokszorosításának finanszírozására fordít majd. A pályázatot az IKER felnőtt közösségének önkormányzatnál dolgozó tagjai készítették; a pályázat koordinálását és pénzügyi elszámolását is ők bonyolítják majd.
Forrás: www.kistelek.hu


www.pontesalapitvany.hu - ÉL AZ ÚJ HONLAP - LD. LINKBEN:Kapcsolódó linkek

http://mn.mno.hu/index.mno?cikk=240554&rvt=9&s_text=Pontes&s_texttype=4
http://www.pontesalapitvany.hu

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2022. június 26., vasárnap

  Önkéntes diakóniai szolgálatukat Magyarországon végző kárpátaljai fiatalokkal beszélgettünk arról, hogyan élték meg az elmúlt félévet az ukrajnai hábo...
 • 2022. június 23., csütörtök

  Aki kapcsolatban sérült, annak gyógyító kapcsolatra van szüksége. De hol van a gyógyulás Isten népében, és hogyan viszonyuljanak lelkészeink, gyülekez...
 • 2022. június 22., szerda

  A Ferencvárosi Helytörténeti Múzeumban megnyílt tárlat nemcsak arra hívja fel a figyelmet, ki volt Ráday Pál és Ráday Gedeon, de arra is, mit hagytak ...
 • 2022. június 21., kedd

  Közösségépítés „festékkel, zenével, drámával”, avagy a Magyar Tolkien Társaság húszéves történetének újramesélése.
 • 2022. június 20., hétfő

  Több mint négyszázötven éves múltra tekint vissza a Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség, ezzel egyike az első reformáció korabeli ...
 • 2022. június 20., hétfő

  A Dunamelléki Református Egyházkerület Üzemeltetési Főigazgatósága könyvelő és portás munkatársakat keres budapesti székházába.
 • 2022. június 20., hétfő

  Kiállítással, fénynyomatkészítéssel, bibliai növényekkel, koncerttel és tematikus sétával várják az érdeklődőket a református negyedben a Múzeumok Éjs...
 • 2022. június 19., vasárnap

  Első alkalommal adták át a Szabó Imre-díjat a budapest-fasori református gyülekezetben. Az első budapesti esperes szellemi örökségét leszármazottai a ...
 • 2022. június 17., péntek

  Négy hangversenyre várják az érdeklődőket a sukorói református templomban idén júliusban és augusztus elején.
 • 2022. június 16., csütörtök

  Június harmadik vasárnapja a presbiterek vasárnapja egyházunkban. Kovács Attilát, a Kispest-Rózsatéri Református Gyülekezet főgondnokát együttműködésr...